Châu Âu

When European countries started to cooperate economically in 1951, only Belgium, Germany, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands participated. Over time, more and more countries decided to join. Nowadays the European Union (EU) is a politico-economic union of 28 members:

Austria (1995)

Italy (1958)

Belgium (1958)

Latvia (2004)

Bulgaria (2007)

Lithuania (2004)

Croatia (2013)

Luxembourg (1958)

Cyprus (2004)

Malta (2004)

Czech Republic (2004)

Netherlands (1958)

Denmark (1973)

Poland (2004)

Estonia (2004)

Portugal (1986)

Finland (1995)

Romania (2007)

France (1958)

Slovakia (2004)

Germany (1958)

Slovenia (2004)

Greece (1981)

Spain (1986)

Hungary (2004)

Sweden (1995)

Ireland (1973)

United Kingdom (1973)Bản dịch tiếng Việt

Khi liên minh châu Âu bắt đầu hợp tác kinh tế năm 1951, chỉ có Bỉ, Đức, Pháp, Ý, Luxembourg và Hà Lan tham gia. Về sau ngày càng nhiều quốc gia quyết định gia nhập. Đến nay thị trường chung châu Âu gồm 28 quốc gia thành viên: Áo, Bỉ, Bungari,... Mỗi quốc gia có một đặc điểm tiêu dùng riêng do đó có thể thấy rằng thị trường EU có nhu cầu rất đa dạng và phong phú về hàng hoá.

Theo ước tính, hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) khi có hiệu lực sẽ tạo điều kiện cho GDP Việt Nam tăng 7-8% vào năm 2025, xuất khẩu tăng 50% vào năm 2020 và lên 93% vào năm 2025. Trong đó, hàng dệt may tăng 16%, may mặc tăng 40% và đồ da tăng 31%.